XIX edycja konkursu "Dyplom dla Płocka"

XIX edycja konkursu "Dyplom dla Płocka"

Prezydent Miasta Płocka ogłasza XIX edycję konkursu "Dyplom dla Płocka" na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2023/2024.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich typów szkół wyższych z Płocka, studiujący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

"§ 1. Informacje ogólne

3.Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem miasta, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.

4. Prace zgłoszone do Konkursu winny być oryginalne w zakresie podjętej problematyki, rzetelne w zakresie metodologii badawczej oraz dążyć do atrakcyjnego, interdyscyplinarnego i spójnego przekazu, który będzie mógł być wykorzystany w różnych aspektach życia miasta oraz trafić do różnych grup odbiorców."

Nagrody:

  • nagroda I stopnia do 4 400 zł;
  • nagroda II stopnia do 3 300 zł;
  • nagroda III stopnia do 2 200 zł;
  • wyróżnienie do 1 100 zł.