Stypendium im. Mieczysława Króla

Stypendium im. Mieczysława Króla

Do 1 czerwca 2021 r. można składać wnioski o przyznanie rocznego stypendium im. inż. Mieczysława Króla. O stypendium mogą starać się zdolni studenci PW, którzy jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Mieczysław Król był absolwentem Politechniki Warszawskiej. W swoim testamencie zapisał swój majątek na cele społeczne. Sam był sierotą i wykształcenie, jak mówił, uzyskał tylko dzięki hojności dobrych ludzi. W ten sposób chciał odwdzięczyć się za wszystko, co go spotkało. W 2004 roku powstał fundusz powierniczy ufundowany przez Fundację im. Eugenii i Mieczysława Królów. Dochody z tego funduszu są przeznaczane w znacznej części na roczne stypendia dla zdolnych studentów Politechniki Warszawskiej, którzy jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Studentów zainteresowanych stypendium prosimy o kontakt z Prodziekanem dr inż. Cezarym Wiśniewskim lub z Dziekanatem WBMiP / Sekretariatem KNEiS.