Rok akademicki ledwo zdążył się zacząć, a PNKCH już aktywne!

Rok akademicki ledwo zdążył się zacząć, a PNKCH już aktywne!

W tym roku 24 października Płockie Naukowe Koło Chemików wraz z innymi studentami kierunku technologia chemiczna oraz opiekunami naukowymi wybrali się na kontynuację przygody z wizytami studyjnymi realizowanymi w ramach Wyjazdów Naukowych Płockiego Naukowego Koła Chemików. Pomimo że jednodniowy, wyjazd był pełen wrażeń i nowych informacji.

Spod Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku wyruszyliśmy prosto do Włocławka. Cały dzień spędziliśmy na spacerze po terenie ANWIL S.A., gdzie po rocznej przerwie kontynuowaliśmy poznawanie procesów technologicznych oraz aparatury. Tym razem dzięki uprzejmości Firmy oraz bardzo miłych pracowników działu HR, w szczególności Pani Agnieszki Witkowskiej-Nowak, mieliśmy przyjemność zwiedzić drugą część zakładu związaną z produkcją Polichlorku Winylu (PCW). Pracownicy Instalacji opowiedzieli nam ze szczegółami o produkcji i zastosowaniach tego tworzywa sztucznego. Proces produkcji PCW przez ANWIL jest doskonałym  przykładem pełnej integracji surowcowej w ramach GK ORLEN. Polichlorek winylu powstaje bowiem w procesie polimeryzacji chlorku winylu, który otrzymywany jest z chloru, wytwarzanego w ANWILU w procesie elektrolizy solanki, dostarczanej rurociągiem z IKS SOLINO. Z kolei drugi surowiec używany w procesie produkcyjnymi - etylen, trafia do ANWILU rurociągiem bezpośrednio z instalacji petrochemicznych ORLEN S.A. w Płocku.

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować sponsorowi głównemu naszego wyjazdu, jakim jest ORLEN S.A. Bez niego nie mielibyśmy możliwości zorganizowania takiego wydarzenia łączącego w sobie naukę i mile spędzony czas.

Sponsor wyjazdu

Sponsor_orlen

Kolejne podziękowania kierujemy naszym opiekunom naukowym - dr. inż. Anecie Lorek, a w szczególności dr inż. Pawłowi Grabowskiemu, który niezawodnie pomagał nam w organizacji całego wydarzenia.

Wyjazd był organizowany przez komitet organizacyjny w składzie: Adam Gawlik, Patrycja Skierska, Daniel Fijałkowski.

Szczegółowa relacja z wydarzenia