Ankietyzacja WBMiP

Ankietyzacja WBMiP

Studencie! Oceń organizację studiów na Wydziale

Do 24 marca trwa ankietyzacja na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii dotycząca oceny organizacji kształcenia i obsługi studentów.
Zapraszamy studentów Wydziału do udziału w badaniach ankietowych (łącznie jest ich 5) dostępnych w serwisie Ankieter (po zalogowaniu się na swoje konto USOS-web).
Badania ankietowe są całkowicie ANONIMOWE.
Link do ankiet: https://ankieter.usos.pw.edu.pl/surveys/