Władze

Kludacz

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych kieruje Dyrektor dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni

pok. 104

tel.: (24) 36-72-153

e-mail: dyrektor.knes@pw.edu.pl

Funkcje zastępców Dyrektora pełnią:

FELIC

Z-ca Dyrektora ds. studiów: dr Barbara Felic

pok. 108

tel.: 24 367 22 63

e-mail: Barbara.Felic@pw.edu.pl

M.Piekut

Zastępca Dyrektora ds. studenckich: dr hab. inż. Marlena Piekut, prof. uczelni

pok. 108

tel.: 24 367 22 63

e-mail: Marlena.Piekut@pw.edu.pl

Organem kolegialnym Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych jest Rada Kolegium, której przewodniczy Dyrektor.