Wydział BMiP

Specyfika działalności naukowo - badawczej Wydziału, wynika z jego wielokierunkowości. Wiąże się ona z faktem, że tworzą go trzy instytuty, które oprócz prowadzenia badań charakterystycznych dla swoich dziedzin nauki, często współpracują przy realizacji multidyscyplinarnych projektów.

Informacje dotyczące działalności naukowo - badawczej poszczególnych instytutów:

Instytut Budownictwa

Instytut Inżynierii Mechaniczne

Instytut Chemii

Centrum Doskonałości CERED