Działalność naukowo - badawcza

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku
Procesy petrochemiczne i rafineryjne w przeróbce ropy naftowej.
Nowe materiały i technologie wytwarzania.
Maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego.
Ochrona środowiska i racjonalizacja zużycia energii.
Trwałość i niezawodność obiektów budowlanych oraz konstrukcji przemysłowych i mechanicznych.
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji oraz analizy problemów współczesnej gospodarki

Szczegółowe kierunki działalności naukowo badawczej:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych