Szkolenia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Szkolenia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na bezpłatne szkolenia, które odbywają się w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2.

Zapisy odbywają się za pomocą STRONY. Więcej informacji udziela Biuro Karier.

Uwaga!

Informujemy, iż w ramach współpracy Izba umożliwia studentom dostęp do posiadanej biblioteki norm PKN, materiałów (w formie elektronicznej) z przeprowadzonych przez Izbę narad, warsztatów jak również możliwość dostępu do szkoleń e-learningowych.

   

Temat Termin Prowadzący
Utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z aktualnym Prawem budowlanym. Kontrole okresowe - wymagania, zakres, częstotliwość kontroli.

17.01.2017 r.

Godz. 11:00 – 15:00

Dr inż. Jerzy Dylewski
Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym (w oparciu o znowelizowane Prawo Budowlane).

14.02.2017 r.

Godz. 11:00 – 15:00

Dr inż. Jerzy Dylewski
Aktualne przepisy BHP na budowie. Prace na wysokości. Elementy planu BIOZ.

28.02.2017 r.

Godz. 11:00 – 15:00

Mgr inż. Janusz Bednarczyk
Oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Istotne i nieistotne odstępstwa od warunków technicznych.

07.03.2017 r.

Godz. 11:00 – 15:00

Dr inż. Jerzy Dylewski
Książka obiektu budowlanego – prowadzenie, protokoły, wskazówki praktyczne.

21.03.2017 r.

Godz. 11:00 – 15:00

Dr inż. Jerzy Dylewski
Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem potrzeb projektów budowlanych, z podaniem charakterysty 06.04.2017r. – godz. 10:00 – 14:00  dr inż. Piotr Jermołowicz 
Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów pod budynki i instalacje podziemne bez odwodnienia i z odwodnieniem wykopów. Wybrane przykłady obliczeniowe. 20.04.2017r. – godz. 10:00 – 14:00 dr inż. Piotr Jermołowicz  
Rozpoczęcie inwestycji w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane.

11.04.2017 r.

Godz. 11:00 – 15:00

Dr inż. Jerzy Dylewski
Zakończenie inwestycji w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane.

25.04.2017 r.

Godz. 11:00 – 15:00

Dr inż. Jerzy Dylewski
Najistotniejsze zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych 

10.05.2017 r.

Godz. 11:00 – 15:00

mgr inż. Dariusz Zgorzalski