Spotkanie z firmą Schuller&Company

Spotkanie z firmą Schuller&Company

Koło Naukowe Budownictwa KONSTRUKTOR zaprasza na prezentację oprogramowania Schuller&Company bocad. Spotkanie odbędzie się 26 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Audytorium (s.59).

Agenda spotkania:

  • Wprowadzenie i krótka prezentacja firmy S&C
  • Przedstawienie formy współpracy z uczelniami
    • darmowe licencje dla uczelni
    • możliwość pisania prac dyplomowych wraz z konkursem na najlepszą z nich
  • Portfolio S&C
  • Realizacje projektów
  • Prezentacja przykładowych prac dyplomowych
  • Prezentacja najnowszej wersji oprogramowania