Rekrutacja do programu stażowego "Zaprojektuj z nami swoją przyszłość"

Rekrutacja do programu stażowego "Zaprojektuj z nami swoją przyszłość"

Rekrutacja trwa do 28 listopada 2023 roku. Program „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” dla studentów kierunków technicznych to wspólna inicjatywa ORLEN Projekt S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Głównym celem stażu jest budowanie zaplecza kadrowego dla ORLEN Projekt S.A. i ARP S.A. poprzez wybór osób o wysokim potencjale i wspieranie ich w rozwoju na początku kariery zawodowej, z możliwością oferowania wybranym stażystom stałej współpracy po zakończeniu stażu.

  • Program skierowany jest do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego lub drugiego stopnia Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, zainteresowanych pracą w branży projektowej,
  • W ramach programu stażowego istnieje możliwość realizacji tematów prac dyplomowych,
  • Z tytułu odbywania stażu uczestnikom przysługuje stypendium stażowe za każdy pełny miesiąc.

Zgłoszenia do uczestnictwa w programie stażowym należy przesyłać w formie mailowej na adres:

  • Alina.Ziolkowska@orlenprojekt.eu,
  • Katarzyna.Osiecka@pw.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail),
  • adres zamieszkania,
  • nr PESEL.

Szczegóły o programie stażowym dostępne są w załączonym pliku.