Płatne staże w PKN ORLEN S.A.

Płatne staże w PKN ORLEN S.A.

Rozpoczęła się rekrutacja do Programu Stażowego Kurs na ORLEN, która potrwa do 16 kwietnia. Zapraszamy do aplikowania studentów II roku studiów magisterskich oraz absolwentów.

Nazwa stanowiska Miejsce pracy
Stażysta/ka w Zespole ds. Paliw i Normalizacji Płock
Stażysta/ka w Dziale Utrzymania Ruchu Elektrycznego Płock
Stażysta/ka w Dziale Utrzymania Ruchu Kompleksu Reformingów Płock
Stażysta/ka w Dziale Windykacji Płock
Stażysta/ka w Dziale Wsparcia Handlu Gazem Warszawa
Stażysta/ka w Dziale Zarządzania Portfelem Gazowym Warszawa
Stażysta/ka w Dziale ds. Własności Intelektualnej Warszawa
Stażysta/ka w Zespole Badań Materiałowych Płock
Stażysta/ka w Zespole Nadzoru Inżynierskiego Energetyki Warszawa
Stażysta/ka w Zespole Zakupów dla Stacji Paliw Płock
Stażysta/ka w Zespole Zakupów dla Stacji Paliw Warszawa
Stażysta/ka w Biurze Audytu, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Płock
Stażysta/ka w Biurze Efektywności i Rozwoju Sprzedaży w GK ORLEN Warszawa / Płock
Stażysta/ka w Biurze Usług Informatycznych Płock
Stażysta/ka w Biurze Wsparcia Operacyjnego i Projektów Zakupowych Warszawa
Stażysta/ka w Dziale Dozoru Technicznego i Materiałoznawstwa Płock
Stażysta/ka w Dziale Jakości, Benchmarków i Katalogów Płock
Stażysta/ka w Dziale Maszyn Wirujących Rafinerii Płock
Stażysta/ka w Dziale Obrotu Gazem Warszawa
Stażysta/ka w Dziale Projektów i Analiz Jakości w PKN ORLEN Płock
Stażysta/ka w Dziale Projektów i Systemów Zakupowych Warszawa

  

Etapy rekrutacji:

Etap 1. Wyślij CV

Do 16 kwietnia przyjmujemy aplikacje. Zapraszamy do przeglądu ofert staży i aplikowania.

Etap 2. Analizujemy CV

Aplikacje będą weryfikowane pod kątem kryteriów ujętych w konkretnej ofercie stażowej. Dodatkowo doceniamy: dobre rezultaty w nauce, wolontariat, naukę za granicą, aktywność w kołach naukowych oraz uczestnictwo w dotychczas realizowanych przez PKN ORLEN wydarzeniach w szkołach i na uczelniach. O udziale w kolejnych etapach lub zakończeniu rekrutacji na tym etapie zadecyduje spełnienie kryteriów na określonym poziomie.

Etap 3. Prześlij rozwiązanie case study

Wybrani Kandydaci realizują pisemne case study i on line przesyłają do nas zwrotnie swoje prace.

Etap 4. Oceniamy case study i wybieramy najlepszych  autorów

Autorzy najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu.

Etap 5.  Spotkanie w siedzibie firmy

Rozmowa rekrutacyjna z bezpośrednim przełożonym połączona z prezentacją case study oraz realizacja badania testowego.

Zapraszamy kandydata na rozmowę do siedziby firmy. Podczas spotkania kandydat zaprezentuje case study oraz przedstawi swoją kandydaturę, a także zrealizuje badanie testowe, które będzie podstawą do przygotowania programu rozwojowego (dla osób, które będą realizowały program stażowy w PKN ORLEN).

Etap 5. Wybieramy stażystów 

Kandydatów, którzy pomyślnie przeszli wcześniejsze etapy i zostali najwyżej ocenieni zapraszamy na staż i ustalamy z nimi kwestie formalne i organizacyjne.

Etap 6. Rozpoczynamy staże

Staże czas zacząć J

Kilka przydatnych wskazówek:

  • ogłoszenia dotyczące miejsc stażowych znajdziesz tuż poniżej
  • wybierz ogłoszenie lub ogłoszenia z dostępnej puli, te które najbardziej Cię interesują, ale sprawdź, czy spełniasz zdefiniowane kryteria
  • zaaplikuj poprzez system: wypełnij formularz aplikacyjny i dołącz swoje CV
  • w maju br. osoby spełniające zdefiniowane kryteria w ogłoszeniu otrzymają zaproszenie do rozwiązania pisemnego case study
  • na początku czerwca br. osoby, które najlepiej rozwiązały case study otrzymają zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. Podczas spotkania zostaniesz również poproszony o realizację testów

Pod koniec czerwca otrzymasz informację o zakwalifikowaniu się do programu stażowego

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu kursnaorlen@orlen.pl