Od teorii do praktyki - konkurs

Od teorii do praktyki - konkurs

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu prac dyplomowych: inżynierskich, magisterskich, doktorskich, podejmujących tematykę zasad postępowania w obrocie gospodarczym, corporate governance, modeli biznesowych, znaczenia jakości produktów i usług czy innowacyjności technologicznej produktów.

Dla Autorów najlepszych, wyróżnionych prac dyplomowych ufundowane zostaną płatne staże u Partnerów konkursu albo cenne nagrody rzeczowe (m.in. sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie).

Więcej szczegółów, oraz ewentualne propozycje tematów prac znaleźć można na stronie konkursu.