Słowo od Prorektor

Walczak Renata

W najbliższym czasie będziecie podejmowali decyzje o wyborze uczelni i kierunków studiów. Polecam Wam studia w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Uczelnia ta stanowi integralną część Politechniki Warszawskiej - największej, najstarszej i najwyżej cenionej uczelni technicznej, która w rankingu pracodawców, z racji największej przydatności jej absolwentów do wykonywania wielu potrzebnych gospodarce zawodów zajmuje od lat pierwsze miejsce.

 

PW Filia w Płocku, działając już od ponad 50 lat, według standardów swojej macierzystej Uczelni, realizuje misję edukacyjną, naukową i społeczno-kulturową w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, podkreślając przy tym swój związek z gospodarczym i administracyjnym sektorem regionu północnego Mazowsza. Uczelnia prowadzi studia dwustopniowe – inżynierskie, licencjackie i magisterskie na kierunkach: Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna, Inżynieria środowiska, Przemysłowe zastosowania informatyki i Ekonomia oraz studia podyplomowe. Filię w Płocku tworzą dwie podstawowe jednostki organizacyjne PW – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych – jednostki o uznanej w środowisku szkolnictwa akademickiego pozycji i renomie.

  

Rozwijająca się polska gospodarka potrzebuje wielu absolwentów kierunków ścisłych, zwłaszcza inżynierów. Dlatego też działalność dydaktyczna i naukowa naszej Uczelni jest dostosowana do zapewnienia w najbliższych i dalszych latach możliwości zatrudniania absolwentów kierunków technicznych i ekonomicznych.

 
Zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze realizowane są dzięki bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze, licznym doskonale wyposażonym laboratoriom i salom wykładowym, bibliotece naukowo-technicznej z pełnym dostępem do zasobów bibliotecznych krajowych i zagranicznych, akademikom, hali sportowej. Akademickie Centrum Kultury, w tym Zespół Tańca Ludowego „Masovia”, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Nauki zrzeszające liczne koła naukowe stwarzają możliwości rozwijania Waszych zainteresowań.

 
Życzę Wam, aby czas studiów w Politechnice Warszawskiej w Płocku, przyczynił się do pogłębiania w Was odpowiedzialności, rzetelności, ale i swobody myślenia oraz kreatywności działania i zakończył się uzyskaniem dyplomu znakomitej, uznawanej w świecie uczelni.

 

Prorektor Politechniki Warszawskiej
dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni