Skład zespołu

Skład zespołu ds Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

  • dr Barbara Felic – z-ca dyrektora ds. studiów
  • dr Agnieszka Krzętowska – wydziałowy pełnomocnik ds. zapewnienia jakości kształcenia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  • dr Monika Burżacka - nauczyciel akademicki