Wizyta Naukowców z Litwy

Wizyta Naukowców z Litwy

W dniach 13-15 grudnia w ramach wizyty Erasmus+ Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych odwiedzili naukowcy z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina (lit. Vilniaus Gedimino Technikos UniversitetasVGTU).

Jest to uczelnia techniczna z siedzibą w Wilnie i jeden z dwóch uniwersytetów technicznych na Litwie. W trakcie wizyty naukowcy z wileńskiej Uczelni zostali zapoznani ze strukturą Politechniki Warszawskiej oraz z działalnością badawczo-dydaktyczną Filii Politechniki Warszawskiej, w szczególności Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Naukowcy z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina opowiedzieli o badaniach naukowych prowadzonych w miejscu pracy, o swoich zainteresowaniach naukowych, a także organizowanych konferencjach naukowych. Badaczki z Litwy przedstawiły ofertę dydaktyczną VGTU. Wskazały też na możliwość odbycia praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+.

Naukowcy zostali oprowadzeni po infrastrukturze Filii Politechniki Warszawskiej.

KNEiS 13.12.2022 2

W planie wizyty nie zabrakło czasu na zwiedzanie osobliwości historycznych Płocka.

KNEiS 13.12.2022 3