Projekt „Politechnika dla Ciebie” rozpoczęty

Projekt „Politechnika dla Ciebie” rozpoczęty

W październiku 2022 roku Politechnika Warszawska w Płocku rozpoczęła realizację projektu skierowanego do uczniów szkół średnich pt. „Politechnika dla Ciebie”, w  ramach którego mają być  organizowane cykliczne wykłady, warsztaty, szkolenia i seminaria o tematyce biznesowej, społecznej i  technicznej.

Pierwsze dwa spotkania  zostały zorganizowane przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w dniach 25.10. i 04.11. na Auli PW Filii w Płocku.

warsztaty KNEiS 2022 (6)

Warsztaty „Księgowi uprawiają zapasy”, prowadzone przez dr. hab. Piotra Szczypę, profesora uczelni, spotkały się  z zainteresowaniem osób planujących studia ekonomiczne, które myślą o pracy w zawodach związanych z finansami i rachunkowością. Uczniowie nauczyli się odróżniać i klasyfikować składniki zapasów (materiały, półprodukty, produkcja w toku, wyroby gotowe, towary) oraz wskazywać je w życiu przedsiębiorstw, które znają w swoim otoczeniu.

warsztaty KNEiS 2022 (1)
warsztaty KNEiS 2022 (3)

Kolejne warsztaty pt. „Zawody przyszłości” prowadziła dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni. Uczniowie dowiedzieli się na nich co zmieni się na rynku pracy za 10-12 lat, jakie zawody będą najbardziej poszukiwane i w jaki sposób postęp technologiczny wpłynie na rynek pracy.

warsztaty 4.11.2022 (3)
warsztaty 4.11.2022 (1)

Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje zawodowe marzenia i ważne dla nich kompetencje w formie interaktywnych map myśli. W warsztatach wzięło udział ponad 400 uczniów z płockich szkół średnich:

  • Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego,
  • III LO im. Marii Dąbrowskiej,
  • Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego,
  • Katolickiego Liceum Ogólnokształcące w Płocku im. św. Stanisława Kostki,
  • Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza,
  • Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły,
  • Zespołu Szkół nr 5.
warsztaty 4.11.2022 (7)