Panel pracodawców 2022

Panel pracodawców 2022

Dnia 30.05.2022 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyło się spotkanie Władz Kolegium  i studentów ekonomii z pracodawcami oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Celem panelu było omówienie działań związanych z aktualizacją strategii rozwoju Kolegium do 2030 roku oraz z procesem doskonalenia programów kształcenia w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy. Istotnym zagadnieniem podjętym w trakcie obrad były również  zasady i możliwości współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów.

 

panel pracodawców 2022 (4)

Otwarcia spotkania dokonały Dyrektor KNEiS dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni oraz Z-ca Dyrektor ds. Studiów dr Barbara Felic. Zaproszeni goście pozytywnie zaopiniowali strategię działania Kolegium na następne lata oraz podzielili się cennymi wnioskami w otwartej dyskusji.

Integralną częścią spotkania były prezentacje i wystąpienia prelegentów, informujące o nowych projektach, stażach, możliwościach praktyk czy miejscach pracy dla studentów i absolwentów Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku.

panel pracodawców 2022 (5)

Pracodawców reprezentowali:

 • Małgorzata Bombalicka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku;
 • Daniel Olender, Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku;
 • Marzena Niewiadomska, Naczelnik Wydziału Kadrowo-Płacowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku;
 • Karol Zywer, Główny Ekspert Skarbowy z II Oddziału Kontroli Skarbowej w Płocku,
 • Monika Jarzębska, Naczelnik  Urzędu Skarbowego w  Sierpcu;
 • Monika Wantuchowicz, główny specjalista Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Starostwa Powiatowego  w Płocku,
 • Izabela Chęcińska, Menager ds. Zasobów Ludzkich z CNH Industrial Polska Spółka z o.o.;
 • Natalia Zalewska Dyrektor ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Spółka z o.o;
 • Agnieszka Krzętowska, Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Kontroli Procesów w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Spółka z o.o.;
 • Krzysztof Sulkowski, Prezes Zarządu Softhard S.A.;
 • Paweł Sulkowski, Członek Zarządu-Dyrektor ds. oprogramowania Softhard S.A.;
 • Maciej Klasiński – Dyrektor ds. wdrożeń z firmy Softhard S.A;
 • Michał Pomorski - Kancelaria Pomorski;  
 • Agnieszka Sulkowska, Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku.
panel pracodawców 2022 (1)

W dniu 30.05.2022 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku – Małgorzata Bombalicka uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli pracodawców z władzami i pracownikami Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, w trakcie których omówiła sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przedstawiła informacje o  usługach  urzędu   i  założeniach  realizowanych przez tut. Urząd projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: pt.  „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie  płockim  (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płockim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.