BZP/D/3/2017

Dostawa fabrycznie nowego samochodu – Skoda Octavia Ambition dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Dostawa fabrycznie nowego samochodu – Skoda Octavia Ambition dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Znak sprawy: BZP/D/3/2017

 

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 27 lutego 2017 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: pietrzakm@pw.plock.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

- dr inż. Grzegorz Michalak, tel. (24) 262-64-91, e-mail: g.michalak@pw.plock.pl

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego):

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

odpowiedź na zapytanie

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty