2017

BZP/D/1/2017

„Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych dla PW Filia w Płocku,

Zadanie 2: Dostawa papieru kserograficznego dla PW Filia w Płocku”.

BZP/D/2/2017

„Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych”

BZP/D/3/2017

Dostawa fabrycznie nowego samochodu – Skoda Octavia Ambition dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku