2014

BZP/D/14/2014

Zakup z dostawą laboratoryjnego młynka planetarno-kulowego

BZP/D/13/2014

Dostawa mieszadełek magnetycznych dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.
MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BZP/D/12/2014

Dostawa dygestoriów laboratoryjnych i mieszadełek magnetycznych dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku:

Zadanie 1: Dygestoria laboratoryjne – 3 szt.,

Zadanie 2: Mieszadełka magnetyczne – 3 szt.

BZP/U/10/2014

Wywóz odpadów z terenów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP/D/11/2014

Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP/D/9/2014

Dostawa, montaż i projekt warsztatowy stalowej konstrukcji stanowiska badawczego konstrukcji żelbetowych

BZP/D/8/14

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Zadanie 1: Destylator,

Zadanie 2: Suszarka laboratoryjna,

Zadanie 3: Urządzenie do formowania ciśnieniowego typu Drufosmart Scan,

Zadanie 4: Urządzenie do podciśnieniowego formowania wgłębnego typu Erkoform 3D,

Zadanie 5: Spektrofotometr,

Zadanie 6: Termostat do mineralizacji

BZP/D/6/2014

Dostawa mebli laboratoryjnych

BZP/D/5/2014

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego

Zadanie 1: Dostawa mebli laboratoryjnych,

Zadanie 2: Dostawa dygestoriów laboratoryjnych wraz z przyłączeniem do instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacyjnej,

BZP/D/4/2014.

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego

Zadanie 1: Dostawa mebli laboratoryjnych,

Zadanie 2: Dostawa dygestoriów laboratoryjnych wraz z przyłączeniem do instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacyjnej,

Zadanie 3: Dostawa szafy na odczynniki z wentylatorem i jej przyłączenie do instalacji wentylacyjnej.

BZP/D/2/2014

Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych dla PW Filii w Płocku,
Zadanie 2: Dostawa papieru kserograficznego dla PW Filii w Płocku.

BZP/D/1/2014

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych