CZŁONKOWIE RADY DS. PARTNERSTWA GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO w kadencji 2020/2024

1. Arkadiusz Boruszewski – Starosta Gostyniński
2. Andrzej Cześnik – Starosta Sierpecki
3. Renata Dąbrowska-Pasterkiewicz – Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego
4. Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Ziemskiego
5. Elżbieta Gapińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
6. Wiesław Gontarek – Prezes Zarządu Technik Polska Sp. z o.o.
7. Katarzyna Góralska – Dyrektor LO im. St. Małachowskiego
8. Jerzy Janiak – Prezes Zarządu SPEC-REM Sp. z o.o., Kanclerz Loży Płockiej Business Centre Club, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club
9. Artur Jaroszewski – Przewodniczący Rady Miasta Płocka
10. Wojciech Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
11. Tomasz Kiciński – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych
12. Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski
13. Zbigniew Leszczyński – były członek Zarządu PKN ORLEN S.A.
14. Krzysztof Lewandowski – Dyrektor ds. Rozwoju i Zarządzania Majątkiem – Budmat – Bogdan Więcek
15. Roman Lulis – Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
16. Marek Martynowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
17. Michał Mazurowski – Naczelnik Urzędu Skarbowego
18. Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka
19. Joanna Olejnik – Prezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.
20. Grzegorz Padzik – Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Płocku
21. Małgorzata Pawlak – Dyrektor LO im. Wł. Jagiełły
22. Janusz Pilarczyk – Członek Zarządu WARTER Fuels S.A.
23. Marcin Puchalski – Prezes Centrum Edukacji GRUPA ORLEN Sp. z o.o.
24. Jan Aleksander Rosek – Członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
25. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
26. Krzysztof Sulkowski – Prezes Zarządu SoftHard S.A.
27. Donata Szopińska-Frąszczak – Dyrektor ZUS Oddział w Płocku
28. Paweł Tomaszewski – Dyrektor CNH Industrial Polska Sp. z o.o.
29. Igor Wasilewski – Prezes Zarządu PERN S.A.
30. Agnieszka Wierzchowska – Dyrektor LO im. M. Dąbrowskiej
31. Elżbieta Wiśniewska – Starosta Płoński
32. Krzysztof Wiśniewski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty
33. Bożena Woźniak – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie
34. Piotr Zgorzelski – Wicemarszałek Sejmu RP, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
35. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
36. Sylwester Ziemkiewicz – Starosta Powiatu Płockiego Ziemskiego
37. Agnieszka Żyro – Prezes Zarządu ANWIL S.A.