Dom Studencki Wcześniak po modernizacji

Dom Studencki Wcześniak po modernizacji

13 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste zakończenie prac związanych z modernizacją Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Wcześniak", w której wzięli udział Rektor Politechniki Warszawskiej, władze PW Filii w Płocku, studenci oraz przebywający w nim obywatele Ukrainy, dla których “Wcześniak” stał się tymczasowym domem. 

otwarcie akademika 13.02.2023 (1) — kopia

Modernizację Domu Studenckiego poprzedził audyt energetyczny wykonany w 2016 roku. W następnym roku Dział Inwestycji i Remontów PW przygotował i złożył wniosek do NFOŚiGW o dotację oraz pożyczkę. Zwieńczeniem całego procesu było przyznanie przez NFOŚiGW środków finansowych oraz podpisanie umowy przez JM Rektora w lutym 2020 roku. Z powodu pandemii rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na prace budowlane nastąpiło dopiero w styczniu 2022 roku. Po 10 miesiącach wytężonych prac Wykonawcy udało się szczęśliwie i bez większych kłopotów zakończyć proces modernizacji. 

otwarcie akademika 13.02.2023 (2) — kopia

Koszt całkowity przedsięwzięcia (prawie 6 mln złotych) wiąże się z oszczędnościami poprzez: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, zmniejszenia emisji CO2, zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej dla budynku. 

otwarcie akademika 13.02.2023 (3) — kopia

 

Historia Domu Studenckiego PW przy ul. Dobrzyńskiej sięga początku lat 70-tych.  W ramach II etapu rozbudowy ośrodka akademickiego PW w Płocku, jedną z największych inwestycji, miało być osiedle studenckie złożone z dwóch domów studenckich oraz stołówki. Projektowanie rozpoczęto w 1971 roku planując oddanie do użytku pierwszego z akademików najpóźniej w roku 1977, a stołówki o rok wcześniej. Ogólnokrajowe trudności gospodarcze, które wystąpiły w końcu pięciolecia 1970-1975 spowodowały opóźnienie realizacji rozpoczętej w 1974 roku budowy osiedla. W ich rezultacie akademik z 620 miejscami dla studentów przekazany został dopiero w 1979 roku. Ponieważ budowa opóźniła się o dwa lata, studenci żartobliwie nazwali go „Wcześniakiem”. 

W chwili obecnej posiada on 610 miejsc noclegowych w tym 43 o podwyższonym standardzie. Akademik zapewnia każdemu mieszkańcowi dwuosobowy pokój z możliwością samozamieszkania z dopłatą. Pokoje zlokalizowane są w tzw. segmentach, na które składają się: 4 dwuosobowe pomieszczenia połączone wspólnym węzłem sanitarnym. Ponadto na każdym piętrze znajduje się kuchnia,  pralnie z suszarniami, a na parterze pomieszczenia do cichej nauki oraz sala telewizyjna. Do dyspozycji mieszkańców pozostają również: Klub Studencki "Filip", siłownia, boisko, rowerownia i altana z grillem. 

Na podstawie umowy z Gminą Miastem Płock, w Domu Studenckim od 4 marca kwaterowani są także uchodźcy z Ukrainy, głównie osoby starsze i matki z dziećmi. Akademik przygotował ponad 100 miejsc noclegowych w pokojach 2-osobowych oraz udostępnił pomieszczenia socjalne. W Klubie Studenckim “Filip”, za zgodą i przy pełnej aprobacie studentów zorganizowano tymczasową stołówkę oraz miejsce zabaw dla dzieci.