Rozprawy doktorskie

Piotr Kisielewski

"Dynamika przeponowego wymiennika ciepła służącego do rektyfikacji substancji"

Paweł Kraśniewski

"Zwiększanie trwałości eksploatacyjnej sworzni łańcuchowych ze stali 42CrMo4 z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań inżynierii powierzchni"

Michał Wojciechowski

"Modelowanie parametrów technicznych proekologicznego budynku biurowego"

Krzysztof Płaczkowski

"Zastosowanie techniki fotograficznej do jednoczesnej rejestracji struktur przepływu dwufazowego i pomiaru stopnia zapełnienia"

Justyna Ciemnicka

"Badanie parametrów cieplnych gipsów modyfikowanych mikrododatkami"

Piotr Dolny

"Redystrybucja momentów zginających w belkach żelbetowych pod obciążeniem długotrwałym"

Maciej Banach

Interaktywna metoda planowania robót montażowych w budownictwie kubaturowym

Robert Grabarczyk

"Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji do produkcji wodoru metodą dwustopniowej fermentacji wodorowej"

Sandra Storczyk

„Metoda obliczenia aparatu do przeponowej wymiany ciepła z równoczesną rektyfikacją substancji"

Jacek Szpetulski

"Wpływ miejsca pobrania i średnicy odwiertów na wyniki badań wytrzymałości betonu w konstrukcji"

Arkadiusz Więczkowski

"Zwiększenie trwałości wybranych narzędzi stosowanych w przemyśle gumowym"

Marcin Kowalski

"Polepszenie trwałości elementów ze stali konstrukcyjnej narażonych na zużycie tribokorozyjne w środowisku morskim"

Łukasz Jarczyński

"Metoda oceny efektywności niskotemperaturowych urządzeń suszących"

Krzysztof Czarnecki

"Zwiększanie trwałości matryc do przemysłowej produkcji elementów szklanych"

Anna Krawczyńska - Piechna

"Interaktywna metoda planowania robót betonowych z analizą efektywności wykorzystania deskowań systemowych"

Marcin Zabielski

"Model symulacji propagacji naprężeń w glebie generowanych przez opony maszyn rolniczych"

Marcin Chorzewski

"Modelowanie odkształceń i naprężeń rurociągu podczas przepływu czynnika roboczego"

Andrzej Budek

„Warunki minimalnego zużycia energii w instalacji do fermentacyjnej produkcji wodoru z biomasy”.

Paweł Witkowski

"Wpływ parametrów roboczych zespołu tnącego na zapotrzebowanie energii cięcia roślin energetycznych"