Informacje ogólne

Repozytorium PW oferuje szerokie możliwości wyszukiwania informacji o dorobku pracowników, doktorantów i studentów PW.

Pozwala na prezentowanie informacji m.in. o publikacjach, raportach z badań i rozprawach doktorskich. W wielu przypadkach oferuje bezpośredni dostęp do ich pełnych tekstów lub linki (DOI, URL) do wersji źródłowej.
 
Cele jego funkcjonowania to:

  • rejestrowanie dorobku pracowników Uczelni , doktorantów i studentów oraz  jednostek organizacyjnych PW;
  • dostarczanie danych do sprawozdawczości i systemów zarządzania Uczelnią;
  • dostarczanie danych (raportów) do zewnętrznych systemów zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym;
  • udostępnianie informacji o dorobku PW oraz tekstów utworów, w zakresie określonym umowami autorskimi;
  • gromadzenie cyfrowej wersji utworów stanowiących dorobek PW;
  • zapewnienie bezpieczeństwa i wieloletniej archiwizacji gromadzonych w systemie danych.

Obowiązek wyłącznego stosowania danych z systemu ewidencji do przygotowywania sprawozdań, przedkładania pisemnej informacji o jednostkach Uczelni oraz o osobach, których dorobek naukowy, dydaktyczny i techniczny podlega ocenie, został wprowadzony z datą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Więcej informacji o Repozytorium PW można znaleźć TUTAJ