Oferta badawcza

Oferujemy wspomaganie przedsiębiorstw w zagadnieniach naukowo-technicznych z obszarów:

 • budownictwa,
 • technologii chemicznej,
 • inżynierii i ochrony środowiska,
 • inżynierii materiałowej i mechaniki,
 • ekonomiki.

 Polecamy:

 • doradztwo techniczne i ekspertyzy,
 • badania materiałów, modeli, prototypów aparatury,
 • badania i projektowanie technologii,
 • oprogramowanie komputerowe do wspomagania projektowania specjalistycznych systemów,
 • projektowanie i nadzór nad wykonawstwem aparatów, instalacji i systemów,
 • badania rynku i opracowanie analiz ekonomicznych.