Osoby z niepełnosprawnością

Pomocą skierowaną do osób z niepełnosprawnościami jest Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wsparcie Sekcji jest skierowane do osób z niesprawnością narządu ruchu, niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, z chorobami przewlekłymi, z trudnościami w uczeniu, z innymi niepełnosprawnościami. Pomoc udzielana jest studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i bez tego dokumentu (na podstawie zaświadczeń lekarskich). Wspierani są także studenci z niepełnosprawnościami przebywającymi na wymianach międzynarodowych.