Absolwenci WBMiP w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP

Absolwenci WBMiP w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska, przewodniczący Koła Naukowego Inżynierii Środowiska - Michał Grzembski oraz dwóch absolwentów kierunku Mechanika i budowa maszyn - Piotr Zembrzuski i Dariusz Kołowrocki znaleźli się w gronie autorów prac dyplomowych, którzy zakwalifikowali się do II finałowego etapu konkursu XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej – w roku akademickim 2019/2020. 

  • Michał Grzembski "Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do pomiarów przepływu cieczy z wykorzystaniem kryzy przepływowej wraz z weryfikacją poprawności jego działania", promotor dr inż. Sławomir Andrzej Torbus
  • Dariusz Kołowrocki "Wpływ parametrów technologicznych obróbki elektroerozyjnej na kształt obrabianej powierzchni", promotor dr inż. Robert Dzierżanowski
  • Piotr Zembrzuski "Badania symulacyjne zastosowania akumulatora ciepła w odniesieniu do parametrów pracy bloku elektrociepłowni", promotor dr inż. Sławomir Alabrudziński

 

Grzembski www

inż. Michał Grzembski

 

Więcej informacji o wynikach konkursu:

https://simp.pl/download/wyniki-xx-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-simp-o-dyplom-i-nagrode-prezesa-simp/