Kolegium NEiS

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA

 

Terminy dyżurów dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia (rekrutacja dodatkowa)

Komisja Rekrutacyjna pok. 18

  • tel: 24 367 21 16 
  • e-mail: rekrutacja.plock@pw.edu.pl

Sekretariat pok. 103

  • tel.: 24 367 21 26 
  • e-mail: knes@pw.edu.pl