Wzory wniosków i podań

KNEiS_podanie_urlop

Pobierz plik application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 22,56 kB

KNEiS_podanie_wzowienie

Pobierz plik application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 30,15 kB

KNEiS_podanie_przeniesienie

Pobierz plik application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 28,38 kB

Podanie o zwolnienie z opłaty za powtarzanie przedmiotów w przypadku trudnej sytuacji finansowej

Podanie o zwolnienie z opłaty za powtarzanie przedmiotów w przypadku trudnej sytuacji finansowej

Pobierz plik application/msword msword 33,50 kB

Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pobierz plik application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 18,95 kB