Prof. Vita Semaniuk w KNEiS

Prof. Vita Semaniuk w KNEiS

W czerwcu 2024 roku zakończył się 2-miesięczny pobyt profesor Vity Semaniuk z Katedry Rachunkowści i Podatków Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu na Ukrainie (West Ukrainian National University) w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

W ramach Nagrody im. Iwana Wyhowskiego na rok akademicki 2023-24 profesor realizowała staż, podczas którego zapoznała się z procesem kształcenia i badaniami naukowymi w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Prowadziła badania naukowe i seminaria związane z tematykąmodernizacji rachunkowości z wykorzystaniem technologii komputerowych i komunikacyjnych w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz koncepcji rozwoju rachunkowości zarządczej w korporacjach transnarodowych.

28 maja profesor Vita Semeniuk przeprowadziła wykład dla studentów pt. „Informacja i nauka w rachunkowości: innowacje i przywództwo w cyfrowej gospodarce”.

Stażystka KNEiS
Stażystka KNEiS_2

Liczymy na dalszą owocną współpracę między Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, a Zachodnioukraińskim Uniwersytetem Narodowym w Tarnopolu zarówno w zakresie wspólnych badań naukowych, udziału w konferencjach, jak również w ramach mobilności studentów i nauczycieli akademickich.