BZP.262.6.2018

„Dostawa elementów instalacji teletechnicznej w zakresie instalacji antywłamaniowej, monitoringu
i oświetlenia zewnętrznego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”

Znak sprawy: BZP.262.6.2018

Kategoria: dostawy

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 4 grudnia 2018 r., godz. 12:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

- inż. Krzysztof Piechna, e-mail: krzysztof.piechna@pw.edu.pl, tel. 668 406 848,

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego):

- zaproszenie,

- opis przedmiotu zamówienia,

- formularz propozycji cenowej (ofertowej),

- projekt umowy,

- klauzula informacyjna RODO,

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.