BZP/D/2/2016

Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych dla PW Filia w Płocku,

Zadanie 2: Dostawa papieru kserograficznego dla PW Filia w Płocku

Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych dla PW Filia w Płocku,

Zadanie 2: Dostawa papieru kserograficznego dla PW Filia w Płocku

Znak sprawy: BZP/D/2/2016

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 23.02.2016 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: pietrzakm@pw.plock.pl

 

Osoba do kontaktu:

- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Katarzyna Lig, tel. (24) 36-72-229, e-mail: klig@pw.plock.pl

- w zakresie formalno-prawnym: Monika Pietrzak, tel. (24) 36 72 221, e-mail: pietrzakm@pw.plock.pl

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego):