BZP/RB/14/2015

Wykonanie w trybie awaryjnym remontu wraz z wymianą szyb okiennych w klatkach schodowych w Gmachu Głównym Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17

Znak sprawy: BZP/RB/14/2015

Kategoria: roboty budowlane

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej):  22.06.2015 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: adziurlik@pw.plock.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

-      Krzysztof Pietrzak, tel. 507-310-383, e-mail: kpietrzak@pw.plock.pl

 

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

rysunek

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie