Współpraca lokalna

Współpraca z jednostkami samorządowymi oraz podmiotami gospodarczymi

Formy współpracy dostosowywane są indywidualnie do potrzeb i oczekiwań jednostek. Porozumienia mają na celu pobudzanie aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego kadr, transfer wiedzy i praktyki gospodarczej, wzbogacanie procesu dydaktycznego. Często umożliwiają one nawiązanie współpracy w zakresie wykonywania prac naukowo-badawczych i ekspertyz technicznych, przeprowadzania szkoleń, sympozjów i seminariów, udzielania konsultacji naukowych, rekomendowania do pracy najlepszych kandydatów spośród studentów Politechniki, organizacji spotkań ze studentami w celu zapoznania ich z działalnością Partnerów, udostępniania sal wykładowych i innych pomieszczeń dla ich potrzeb, a także wzajemną promocję.

Do chwili obecnej, Politechnika Warszawska Filia w Płocku zawarła oficjalne porozumienia z:

KLASTRY:

Współpraca ze szkołami

Formy współpracy dostosowywane są indywidualnie do potrzeb i oczekiwań jednostek. W ramach ogólnych postanowień, Politechnika wspiera Szkoły w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technicznych i ekonomicznych, w szczególności dotyczących nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych i ekonomicznych. Szkoły natomiast wspierają Politechnikę w propagowaniu nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych w Płocku i regionie północnego Mazowsza, a także zapewniają Politechnice możliwość prezentowania jej kierunków kształcenia oraz działalności dydaktycznej i naukowej.

Do chwili obecnej, Politechnika Warszawska Filia w Płocku zawarła oficjalne porozumienia z:

 • Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego w Płocku
 • Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku
 • Zespołem Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
 • Zespołem Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku
 • Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku
 • Zespołem Szkół Technicznych w Płocku
 • Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
 • Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
 • Zespołem Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
 • III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
 • Zespołem Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
 • Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Sekcją Piłki Ręcznej Wisła Płocka S.A. w Płocku
 • Szkołą Główną Handlową w Warszawie
 • Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Płocku
 • Zespołem Szkół Nr 2 Leona Rutkowskiego w Płońsku
 • Zespołem Szkół im Stanisława Staszica w Gąbinie
 • Fundacją Europejskie Centrum Certyfikacji BIM w Warszawie