Historia

Biblioteka Filii PW w Płocku powstała w grudniu 1967.

Od początku działalności ze zbiorów biblioteki, oprócz pracowników i studentów uczelni, korzystali również pracownicy płockich zakładów pracy, młodzież szkół średnich i studenci innych  uczelni. Biblioteka podlegała formalnie kierownictwu Filii PW w Płocku, merytorycznie zaś Dyrekcji Biblioteki Głównej PW.

We wrześniu 1969 roku Biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia, trzykrotnie większe niż poprzednie. Do Czytelni wstawiono 36 stolików, wyodrębniono pomieszczenia magazynowe. Przybywało druków zwartych, zwiększyła się prenumerata czasopism. Biblioteka zaczęła gromadzić normy i katalogi.

W 1970 r. Biblioteka otworzyła nową agendę – wypożyczalnię międzybiblioteczną, co znacznie ułatwiło studentom uzyskiwanie materiałów, których biblioteka nie posiadała. Większość nabytków dewizowych Biblioteki Filii pochodziła z dubletów lub darów Biblioteki Głównej. W 1981 roku  księgozbiór Biblioteki przekroczył 40000 tys. woluminów i dalsza jej działalność na tak małej powierzchni stała się niemożliwa. Przeniesiono wówczas Bibliotekę wraz ze zbiorami do zaadaptowanych pomieszczeń, znajdujących w się Gmachu Głównym Politechniki przy ulicy Łukaszewicza 17. Przy ulicy Jachowicza 2 została mała Czytelnia dla studentów Instytutu Mechaniki. Nowe pomieszczenia biblioteczne zostały odpowiednio przystosowane i wyposażone, Czytelnię znacznie powiększono (44 miejsca). Czytelnia obsługiwała wszystkich użytkowników poszukujący literatury technicznej z Płocka i regionu, stając się w ten sposób nieformalną centralną biblioteką techniczną na tym terenie. W 1995 roku na wniosek Prorektora ds. Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego PW w Płocku Rada Biblioteczna przekształciła Bibliotekę Wydziału w Filię BG PW.

W 2005 roku w Bibliotece wprowadzono system komputerowy ALEPH. W tym roku rozpoczęła się era komputeryzacji Biblioteki. Rozpoczęto wprowadzanie księgozbioru Biblioteki do katalogu komputerowego.

26.05.2010 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Biblioteką Główną a Szkołą Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku określono warunki funkcjonowania Biblioteki Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, jako Filii Biblioteki Głównej.

W latach 2005-2016 przeprowadzono w pomieszczeniach Biblioteki szereg remontów.  Odnowiono Wypożyczalnię, Czytelnię, pokój socjalny pracowników. W Czytelni, dla wygody użytkowników, zainstalowano klimatyzację.