Grammarly Premium

Grammarly Premium

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Biblioteka Główna wykupiła roczny dostęp do Grammarly Premium. Jest to narzędzie do korekty błędów językowych w tekstach w języku angielskim. 

Grammarly sprawdza gramatykę, interpunkcję, stylistykę, ortografię (zasady działania). Zgłoszenie w sprawie założenia konta prosimy przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl). Liczba kont jest ograniczona w ramach poszczególnych grup użytkowników. W przypadku stwierdzenia braku aktywności na koncie powyżej 3 miesięcy, następuje dezaktywacja konta, o czym użytkownik zostaje poinformowany drogą mailową.

Grammarly umożliwia korzystanie z funkcjonalności, które działają bezpośrednio podczas pisania tekstów: - w programie Word - w przeglądarce internetowej - jako aplikacja desktopowa dla Windows i macOS - oraz jako aplikacja mobilna

Lista aplikacji jest widoczna po zalogowaniu w zakładce Apps (z lewej strony ekranu).

grammarly1.png

Wszelkie uwagi odnośnie programu prosimy przesłać za pomocą formularza.