"Zaprojektuj z nami swoją przyszłość" - kolejna edycja

"Zaprojektuj z nami swoją przyszłość" - kolejna edycja

Kolejni studenci Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku rozpoczną staże w ramach programu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Kontynuacja wspólnej inicjatywy ORLEN Projekt, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz uczelni umożliwi im zdobycie doświadczenia zawodowego, a spółce z Grupy ORLEN budowanie zaplecza wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej.

Pierwsza edycja programu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” okazała się dużym sukcesem. Zgłosili się do niej uzdolnieni studenci z dużym potencjałem, bardzo zaangażowani w realizację powierzonych im zadań. W efekcie, wybranym osobom zaoferowaliśmy umowy o pracę i dalszy rozwój zawodowy w naszej spółce. Teraz przed kolejnymi studentami otwiera się niepowtarzalna szansa zdobywania praktycznego doświadczenia jeszcze na etapie studiów, a być może w niedalekiej przyszłości także dołączenia do naszego zespołu - mówi Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

Uczestnicy programu stażowego będą mogli brać udział m.in. w tworzeniu koncepcji programowo–przestrzennych, w powstawaniu dokumentacji projektowej oraz w realizacji projektów z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technik i technologii. W ramach programu możliwa będzie także realizacja tematów prac dyplomowych.

Inicjatywa „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”, którą realizujemy wspólnie z ORLEN Projekt i płocką filią Politechniki Warszawskiej jest jednym z elementów szerszego programu Agencji Rozwoju Przemysłu „Kadry dla przemysłu”. Postanowiliśmy wdrożyć ten program dwa lata temu jako odpowiedź na sygnały płynące ze spółek naszej grupy kapitałowej. Spółki zgłaszały nam problemy kadrowe, niedopasowania kompetencyjnego absolwentów różnych szkół do zapotrzebowania na konkretne stanowiska pracy, w konkretnych zawodach. Program spotkał się z dużą aprobatą świata nauki i biznesu co ułatwiło nam rozszerzanie go o kolejne elementy – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Z tytułu odbywania stażu uczestnikowi przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 600 zł brutto. Zakończenie programu planowane jest na czerwiec 2021 r.

Zawarta umowa, dotycząca kontynuacji programu stażowego, to kolejny krok w budowaniu silnych relacji biznesowo-naukowych pomiędzy ORLEN Projekt – największą firmą inżynierską w Płocku, Politechniką Warszawską – najlepszą uczelnią techniczną w kraju, reprezentowaną przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Agencją Rozwoju Przemysłu, która jest kluczową dla rozwoju polskiego przemysłu spółką Skarbu Państwa.

Źródło: PKN Orlen S.A.