Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Piotra Kubissy

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Piotra Kubissy

Z głębokim żalem informujemy społeczność akademicką Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, że w dniu 1 września 2021 roku w wieku 45 lat zmarł śmiercią tragiczną nasz kolega mgr inż. Piotr Kubissa – pracownik Działu Technik Informatycznych i Multimedialnych.

Z Politechniką Warszawską był związany już jako student kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, a następnie jako pracownik na stanowisku z-cy kierownika Działu Technik Informatycznych i Multimedialnych.

Wiadomość o przedwczesnym odejściu mgr. inż. Piotra Kubissy jest dla nas wszystkich bardzo przygnębiająca i odczuwamy, że straciliśmy sumiennego, dobrego i życzliwego Kolegę.

 

Msza święta żałobna zostanie odprawiona 9 września 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Płocku.

 

Nekrolog