Wyniki rankingu Perspektyw 2023

Wyniki rankingu Perspektyw 2023

W najnowszej edycji Rankingu "Perspektywy 2023", po raz kolejny (już 18 z rzędu) Politechnika Warszawska utrzymała pozycję lidera w grupie "Uczelnie Techniczne". Wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce uplasowała się natomiast na 3 miejscu (miejsce na podium zajęła po raz 7).

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, w  tym roku uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Uczelnia ma się również czym pochwalić, jeśli chodzi o liczbę kierunków studiów, które zajęły pierwsze miejsce - 15 kierunków.

Ranking Kierunków Studiów, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z 12 lub 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: PrestiżAbsolwenci na rynku pracyPotencjał akademickiPotencjał dydaktycznyPotencjał naukowyUmiędzynarodowienie

Spośród 5 kierunków, na których można studiować w płockim kampusie Politechniki, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn oraz Technologia chemiczna zajęły miejsca pierwsze, zaś Inżynieria środowiska miejsce trzecie. 

Czy warto więc wybrać się lub zostać na studiach w Płocku? W niepewnych i ciężkich finansowo czasach, studiowanie blisko domu może być dla niektórych jedyną opcją. Jednak odległość od uczelni i koszty studiowania nie muszą i nie powinny być jedynym argumentem przemawiającym za podjęciem studiów właśnie w Płocku. To, że każdy chętny student ma zagwarantowane miejsce w Domu Studenckim „Wcześniak” również, chociaż istotne, nie jest najważniejsze. Nawet wysokie stypendia socjalne, za wyniki w nauce, stypendia fundowane przez współpracujące z Uczelnią firmy i inne możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego nie są najważniejsze. 

Najważniejsze jest to, że w Płocku można studiować na jednej z najlepszych uczelni w Polsce.

Ranking
Ranking

Pełne wyniki są dostępne na stronie 2023.ranking.perspektywy.pl.