Współpraca z ORLEN Projekt S.A. i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Współpraca z ORLEN Projekt S.A. i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

W dniu 13 października 2023 r. w siedzibie Politechniki Warszawskiej w Płocku, już po raz piąty, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filia w Płocku a ORLEN Projekt S.A. z siedzibą w Płocku i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w zakresie realizacji programu stażowego pn. „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”, skierowanego do studentów ostatnich lat studiów na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Umowa dotycząca realizacji programu stażowego „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” jest kolejnym krokiem w budowaniu silnych relacji biznesowo-naukowych pomiędzy największą firmą inżynierską w Płocku tj. ORLEN Projekt, najlepszą uczelnią techniczną w kraju, reprezentowaną przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej oraz kluczową dla rozwoju polskiego przemysłu spółką Skarbu Państwa, tj. Agencją Rozwoju Przemysłu.

Celem porozumienia jest zainteresowanie pracą w branży projektowej studentów ostatnich lat studiów i wspieranie ich w rozwoju zawodowym, z możliwością oferowania wybranym stażystom stałej współpracy po zakończeniu stażu.

Sygnatariuszami porozumienia byli: Prorektor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, Prezes Zarządu ORLEN Projekt S.A. Marcin Kasza oraz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Cezariusz Lesisz. Sygnatariusze umowy ustanowili formalną podstawę współpracy umożliwiającą dalsze działania w kolejnych obszarach w zakresie szeroko rozumianej relacji nauki z przemysłem. Uczestniczący w spotkaniu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki pogratulował stronom realizacji kolejnej już edycji programu stażowego „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” oraz wyraził zadowolenie ze wspólnych działań wpływających na pogłębianie współpracy Uczelni z interesariuszami społeczno-gospodarczymi.

W czasie spotkania Pan Prezes Marcina Kasza przekazał również czek na darowiznę dla naszej Uczelni z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pomiarowo-geodezyjnego dla Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

131023umowa1_2
131023umowa1_1

KURIER MAZOWIECKI