Starostwo Powiatowe w Płocku po raz kolejny wspiera PW

Podpisanie umowy

29 czerwca 2023 r w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się podpisanie umowy, której przedmiotem jest przekazanie przez Powiat Płocki na rzecz Politechniki dotacji celowej w wysokości 33.000,00 zł w związku z planowanym do uruchomienia kierunkiem Przemysłowe zastosowania informatyki.

Umowę ze strony Starostwa podpisali Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska, ze strony Politechniki  dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni – Prorektorem Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Samorząd Powiatu Płockiego od zawsze aktywnie wspiera wszelkie działania służące poprawie procesu dydaktycznego. Przemysłowe zastosowania informatyki to nowa propozycja studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Podpisanie umowy

Źródło: https://powiat-plock.pl/wiadomosci/4476-samorzad-powiatu-plockiego-wspiera-politechnike-warszawska-filia-w-plocku