Posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

 Posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

W dniu 5 czerwca 2023 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Rada ta jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Radę stanowią przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, nauki i sektora gospodarczego oraz kierownictwo Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Celem Rady jest wspieranie i promowanie Politechniki Warszawskiej w wypełnianiu jej misji edukacyjnej, naukowej i społecznej, a także zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących planów prorozwojowych miasta Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza.

Głównym tematem spotkania była promocja wiedzy technicznej – nowe kierunki kształcenia i zmiany w realizowanych programach studiów.

Na posiedzeniu przedstawiono plany działalności Filii, głównie dotyczące otwarcia nowego kierunku kształcenia „Przemysłowe zastosowania informatyki”, który planujemy otworzyć na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii od 1 października 2023 r.

Członkowie Rady podkreślali znaczenie Politechniki dla regionu i kraju, zwłaszcza w zakresie innowacji, wdrożeń, transferu wiedzy i współpracy z sektorem gospodarczym.

Posiedzenie Rady