Podpisanie Umowy Ramowej o współpracy z SoftHard S.A.

Podpisanie Umowy Ramowej o współpracy z SoftHard S.A.

1. czerwca 2021 roku została uroczyście podpisana Umowa Ramowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a SoftHard S.A.

Umowę podpisali ze strony Politechniki Warszawskiej: Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni w obecności dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych dr hab. inż. Magdaleny Kludacz-Alessandri, prof. uczelni, zaś ze strony Spółki SoftHard Prezes Zarządu Krzysztof Sulkowski w obecności członka Zarządu, Dyrektora ds. Oprogramowania Pawła Sulkowskiego.

Softhard 2021
Softhard 2021_1

Umowa obejmuje współpracę na polach: badawczym, dydaktycznym oraz promocyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin:

1) ekonomii i finansów,

2) nauki o zarządzaniu i jakości,

3) informatyki.

Współpraca pomiędzy Partnerami umożliwi w szczególności odbywanie praktyk studenckich w Spółce SoftHard oraz realizację prac dyplomowych przez studentów PW Filii w Płocku.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku współpracowała w przeszłości ze Spółką SoftHard. Nowo podpisana umowa pozwoli na rozszerzenie i ustrukturyzowanie współpracy z korzyścią dla obu Partnerów.