Podpisanie Porozumienia o współpracy ze Spółką PRECIZO

Podpisanie porozumienia

W dniu 14 czerwca 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a PRECIZO Sp. z o.o.

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, ze strony Spółki PRECIZO porozumienie podpisał Prezes Zarządu – Andrzej Markowski.

Podmioty podejmą współpracę w zakresie:

  • działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej,
  • działalności edukacyjno-naukowej oraz wyminy doświadczeń pomiędzy Stronami,
  • realizacji przez Filię PW w Płocku zleconych opracowań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych wynikających ze współpracy,
  • realizacji prac inżynierskich i magisterskich o tematyce związanej z potrzebami Spółki, w szczególności w zakresie procesów technologicznych spawania stali stopowych/ niestopowych i stali stopowych/niestopowych i stali trudno spawalnych,
  • organizacji przez pracowników PRECIZO prezentacji, wykładów i warsztatów w Filii PW w Płocku,
  • praktyk i staży studenckich w PRECIZO,
  • organizacji spotkań studentów i pracowników Filii PW w Płocku z pracownikami PRECIZO w celu wymiany doświadczeń i know-how, w szczególności w zakresie procesów technologicznych spawania stali stopowych/niestopowych i stali trudno spawalnych.
Porozumienie 1
Porozumienie 2