Podpisane Porozumienia o współpracy z ANWIL S.A.

Podpisane Porozumienia o współpracy  z ANWIL S.A.

28. stycznia 2021 roku zostało uroczyście podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a ANWIL S.A. Porozumienie podpisali ze strony Politechniki Warszawskiej: Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, w obecności byłego Prorektora ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego, zaś ze strony Spółki Anwil Prezes Zarządu Agnieszka Żyro i członek Zarządu Jacek Mendelewski.

Porozumienie PW Anwil 2021 (1)
Porozumienie PW Anwil 2021 (2)
Porozumienie PW Anwil 2021 (3)
Porozumienie PW Anwil 2021 (4)

Porozumienie ANWIL S.A. z Politechniką Warszawska Filią w Płocku umożliwia rozpoczęcie obopólnie owocnej współpracy. Połączenie potencjału Filii z wiedzą i doświadczeniem pracowników z ANWILu pozwoli na identyfikację potrzeb badawczych i technologicznych ANWILu oraz zaproponowanie i wdrożenie oczekiwanych tu rozwiązań. Politechnika Warszawska Filia w Płocku deklaruje wspólną realizację istotnych dla ANWILu projektów oraz zaangażowanie potencjału badawczego: naukowców, doktorantów i studentów oraz aparatury i narzędzi badawczych niezbędnych do tworzenia rozwiązań dla naszego Partnera. Dzięki współpracy będzie możliwe wspólne aplikowanie o projekty badawcze finansowane przez instytucje zewnętrzne.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, jest integralną częścią Politechniki Warszawskiej – największej, najstarszej i najwyżej cenionej (w tym szczególnie przez pracodawców) uczelni technicznej w Polsce. Filię w Płocku tworzą dwie podstawowe jednostki organizacyjne PW o uznanej w środowisku szkolnictwa akademickiego pozycji i renomie: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Uczelnia prowadzi studia: licencjackie i magisterskie na kierunku Ekonomia oraz inżynierskie i magisterskie na kierunkach Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna, Inżynieria środowiska, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Prowadzone tu kierunki studiów, w ocenie jakości studiowania, zajmują czołowe miejsca rankingów polskich uczelni.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku jest kuźnią kadr dla przemysłu, m.in. rafineryjnego i petrochemicznego. Od ponad pięćdziesięciu lat przygotowujemy absolwentów, którzy pracują na rzecz Północno-Zachodniego Mazowsza. Współpracując z ANWILem Politechnika Warszawska będzie mogła dostosować programy studiów do zmieniających się potrzeb rozwijającego się przemysłu. Dzięki możliwości realizacji na potrzeby ANWILu prac dyplomowych, odbywania przez studentów Politechniki Warszawskiej staży i praktyk w murach ANWILu, nasi absolwenci będą mogli przygotować się do podjęcia pracy w przemyśle na rzecz naszego Partnera.

Pracownikom ANWILu Politechnika Warszawska Filia w Płocku udostępni swoje zasoby w celu poprawienia ich kompetencji. Realizacja doktoratów wdrożeniowych, korzystanie z różnych form kształcenia – studiów podyplomowych, konferencji, dedykowanych ANWILowi szkoleń, kursów i wykładów pomoże podnieść poziom wiedzy pracowników naszego Partnera.

Dzięki współpracy będzie można podejmować ważne społecznie i środowiskowo inicjatywy realizowane przez interdyscyplinarne zespoły złożone z przedstawicieli ANWILu i Politechniki Warszawskiej – naukowców, studentów i doktorantów. Wspólnie realizowane projekty podniosą poziom wiedzy ich beneficjentów, będą służyły społeczeństwu i środowisku.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku współpracowała w przeszłości z ANWILEM w ramach pojedynczych projektów. Nowo podpisana umowa pozwoli na rozszerzenie i ustrukturyzowanie współpracy z korzyścią dla obu Partnerów.