Nabór do programów Fulbrighta

Nabór do programów Fulbrighta

Program Fulbrighta to największa inicjatywa wymiany naukowej i kulturowej USA, istniejąca od 1946 r. Na całym świecie uczestniczy w niej wiele znanych osobistości, w tym 62 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce program działa od 1959 r. i ma ponad 5000 absolwentów, w tym ambasadora USA w Polsce, Marka Brzezińskiego, który jako stypendysta przyjechał do Warszawy po raz pierwszy w 1991 r.

Poniżej kilka najważniejszych informacji o programie Fulbrighta:

1. Wymiar praktyczny:

Oferuje polskim obywatelom możliwość podjęcia studiów II lub III stopnia oraz realizację projektów badawczych i dydaktycznych w Stanach Zjednoczonych.

2. Wymiar ideowy:

Promuje relacje i dialog między USA a Polską poprzez długofalową współpracę na rzecz rozwoju nauki i kultury. Celem programu jest rozwijanie talentów, wzmacnianie ludzkiego potencjału oraz kształtowanie przyszłych liderów społecznych. Buduje trwałe kontakty, poszerza wiedzę i wspiera społeczność poprzez wymianę edukacyjną.

Społeczność:

Program Fulbrighta to przede wszystkim ludzie - naukowcy, badacze, studenci i dydaktycy, reprezentujący różne dziedziny nauki oraz zróżnicowane środowiska akademickie. W Polsce stypendia Fulbrighta otrzymują osoby z instytucji zlokalizowanych zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. 

Fulbright to więcej niż program - to wspólnota inspirujących jednostek, które wspólnie budują lepsze jutro poprzez naukę i kulturę.

Stypendium może obejmować m.in.

  • Kompleksowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w programie.
  • Podstawowy plan opieki zdrowotnej (ASPE) przez cały okres trwania stypendium oraz zwrot kosztów samodzielnie zakupionej polisy ubezpieczenia medycznego w kwocie nie wyższej niż 350 PLN za miesiąc za osobę w czasie trwania stypendium Fulbrighta (poza Graduate Student Award).
  • Przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium.
  • Wsparcie dla osób wyjeżdżających z rodziną i osób z niepełnosprawnościami. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu.