Jubileusz 55-lecia Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Jubileusz 55-lecia Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Uroczystość Jubileuszowa 55-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyła się w dniu 18 listopada 2022 r. w sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku. W obchodach uczestniczyły władze i kierownictwo Politechniki Warszawskiej, pracownicy, emeryci, absolwenci, studenci i doktoranci Filii, przedstawiciele władz samorządowych, szkół wyższych i średnich, instytucji oraz firm współpracujących z uczelnią.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Rektor Politechniki Warszawskiej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Płockiego oraz Prezydent Miasta Płocka.

55 LECIE 18.11.2022 (6)

Na początku uroczystości podsumowania działalności Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dokonała Prorektor PW ds. Filii prof. Renata Walczak. Na wstępie przedstawiła rys historyczny PW Filii w Płocku, a następnie podkreśliła, że Filia prowadzi aktywną działalność w zakresie promocji nauki, modernizuje infrastrukturę dydaktyczną i naukową. Zapewniała, że Filia będzie dalej doskonalić jakość i konkurencyjność kształcenia, rozwijać działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej współpracy z otoczeniem i przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. Mówiła również o osiągnięciach studentów w ramach pracy kół naukowych oraz o współpracy Uczelni z ośrodkami zagranicznymi.

55 LECIE 18.11.2022 (9)

Następnie głos zabrał Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba. W swoim wystąpieniu Pan Rektor podkreślił rolę Filii, uczelni technicznej, w Płocku i regionie oraz podziękował władzom samorządowym i firmom, które współpracują z naszą Uczelnią. Mówił, że Filia jest potrzebna regionowi, stanowiąc istotny element społeczno-gospodarczego rozwoju Mazowsza, że stanowi nierozłączną część Politechniki Warszawskiej z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni działającymi według ogólnie obowiązujących w PW zasad.

Z okazji Jubileuszu złożył życzenia kadrze naukowo-badawczej i innym pracownikom oraz wszystkim, którzy swoją inicjatywą i pracą przyczynili się do rozwoju Filii, jej osiągnięć i dzisiejszego wizerunku.

Na koniec wspomniał również, że Senacka Komisja ds. Kształcenia jednomyślnie zaakceptowała utworzenie na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii nowego kierunku studiów „Przemysłowe zastosowania informatyki”.

55 LECIE 18.11.2022 (12)

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba oraz Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak zostali odznaczeni Medalem pamiątkowym „Pro Masovia” przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

55 LECIE 18.11.2022 (14)

Pan Marszałek uhonorował również pracowników Filii okolicznościowymi dyplomami Uznania za wybitny wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny i organizacyjny Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Wyróżnienia otrzymali:

 • prof. Andrzej Marciniak,
 • prof. Jacek Wernik,
 • dr inż. Łukasz Gościniak,
 • dr inż. Sławomir Grabarczyk,
 • dr inż. Paweł Grabowski,
 • dr inż. Aneta Lorek,
 • dr Cezary Obczyński,
 • dr Andrzej Pankowski,
 • dr inż. Piotr Wiliński,
 • mgr Dorota Chudzicka,
 • mgr Iwona Kubacka,
 • mgr Ewa Nowatorska,
 • mgr Monika Rutkowska-Ryciak.
55 LECIE 18.11.2022 (13)

Szczególnie zasłużonych pracowników Rektor prof. Krzysztof Zaremba uhonorował Odznakami „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. Odznaka ta jest przyznawana wieloletnim pracownikom Politechniki Warszawskiej, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni lub przysporzyły jej dobrego imienia.

55 LECIE 18.11.2022 (15)

Odznaczenia odebrali:

 • dr inż. Robert Dzierżanowski,
 • dr Barbara Felic,
 • mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz,
 • prof. Marzena Majzner,
 • dr inż. Grzegorz Michalak,
 • mgr Danuta Supera,
 • dr inż. Cezary Wiśniewski.
55 LECIE 18.11.2022 (17)

Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Renata Walczak oraz Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych prof. Magdalena Kludacz-Alessandri uhonorowały naszych wyróżniających się studentów i absolwentów listami gratulacyjnymi. Wyróżnienia otrzymali:

 • inż. Oliwia Barańska,
 • mgr Alina Dąbrowska,
 • mgr inż. Natalia Gasik-Kowalska,
 • mgr inż. Patrycja Kalbarczyk,
 • mgr Justyna Karwowska,
 • lic. Małgorzata Ratkowska,
 • mgr Agata Robakiewicz,
 • mgr inż. Monika Rudowska,
 • inż. Mariusz Amroziak,
 • inż. Mateusz Bugaj,
 • inż. Michał Grzembski,
 • mgr inż. Roman Kiciński,
 • mgr Kamil Kruszewski,
 • mgr inż. Mariusz Szwech,
 • inż. Igor Szymborski.

Podczas uroczystości miały miejsca wystąpienia okolicznościowe. Gratulacje składali, m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Parlamentarzyści, Wiceprezydent Miasta Płocka.

55 LECIE 18.11.2022 (18)
55 LECIE 18.11.2022 (19)
55 LECIE 18.11.2022 (20)

Głos również zabrał przedstawiciel Absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Krzysztof Marcinkiewicz – absolwent z pierwszego rocznika kierunku Budownictwo PW Filii, a obecnie Przewodniczący Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Płocku.

55 LECIE 18.11.2022 (21)

Na adres Uczelni wpłynęło szereg listów gratulacyjnych z okazji Jubileuszu 55-lecia, między innymi od:

 • Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Piotra Zgorzelskiego
 • Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika,
 • Przewodniczącego Rady Miasta Płocka – Artura Jaroszewskiego,
 • Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – dr inż. Tomasza Zielińskiego,
 • Dyrektor Książnicy Płockiej – Pani Joanny Banasiak,
 • Dyrektora Płockiej Orkiestry Symfonicznej – prof. Adama Mieczykowskiego,
 • Dyrektor Płockiej Galerii Sztuki – Alicji Wasilewskiej,
 • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego – Katarzyny Góralskiej,
 • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Wł. Jagiełły – Małgorzata Pawlak.

Patronat medialny nad uroczystością objęli:

 • Katolickie Radio Diecezji Płockiej,
 • Tygodnik Płocki,
 • Gazeta Wyborcza Płock,
 • Portal Petronews.
55 LECIE 18.11.2022 (27)

Na koniec uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej The Engineers Band pod kierownictwem artystycznym Dariusza Łapińskiego i Arkadiusza Górki.

Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” powstała 15 lat temu. Muzycy The Engineers Band, zwani potocznie „Inżyniersami” to głównie studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, którzy prócz studiowania i wykonywania zawodów technicznych swoje serce oddają muzyce. Występują w kraju i za granicą. Swoje sukcesy Orkiestra osiągnęła pod batutą maestro Dariusza Łapińskiego, kompozytora, dyrygenta, absolwenta Akademii Muzycznej w Warszawie, prowadzącego zespół od początku jego istnienia.

Patroni jubileuszu 55-lecia PW Płock

 

Listy gratulacyjne