Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

W dniu 28 czerwca 2021 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, w kadencji władz akademickich 2020-2024. Rada ta jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Rada GS 2021_1
Rada GS 2021_4

Radę stanowią przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, nauki i sektora gospodarczego oraz kierownictwo Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Celem Rady jest wspieranie i promowanie Politechniki Warszawskiej w wypełnianiu jej misji edukacyjnej, naukowej i społecznej, a także zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących planów prorozwojowych miasta Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza.

Na inauguracyjnym posiedzeniu przedstawiono plany działalności Filii w perspektywie nowej kadencji władz uczelni 2020-2024 w obszarach: organizacji badań naukowych, ewaluacji poziomu naukowego Uczelni, procesu rozwoju naukowego kadry, kształcenia w Uczelni. Poruszono temat współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarcze, a także roli Filii w Płocku i regionie.

Członkowie Rady podkreślali znaczenie Politechniki dla regionu i kraju, zwłaszcza w zakresie innowacji, wdrożeń, transferu wiedzy i współpracy z sektorem gospodarczym.

W obecnej kadencji planowane jest podjęcie przez Radę działań dotyczących, m.in. nowych kierunków kształcenia i specjalności, zespołów programowych dla kierunków kształcenia, systemowego wsparcia rozwoju kadry nauczycieli akademickich, utrzymania i rozwoju potencjału naukowego, badawczego i dydaktycznego uczelni.

Członkowie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego w kadencji 2020/2024