Human Resources Strategy for Researchers

Human Resources Strategy for Researchers

Politechnika Warszawska realizuje strategię „Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R”, nakierowaną na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

Jednym z działań zaplanowanych w ramach realizacji strategii jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, które realizuje Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. 

Zapraszamy Państwa na indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi i coachami, których tematyka dotyczyć może:

  • planowania dalszego rozwoju zawodowego;
  • pogłębiania samoświadomości w obszarze komunikacji interpersonalnej, mocnych stron i współpracy w zespole;
  • budowania dobrostanu osobistego (zgodność z wartościami, radzenie sobie ze stresem, prewencja wypalenia zawodowego).

Na pierwszym spotkaniu omawiane będą oczekiwania i potrzeby oraz ramy współpracy.

W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt pod numerem 22 234 63 67 lub pod adresem konsultacje.bk@pw.edu.pl