Dwie nominacje z PW Filii w Płocku w Plebiscycie "Z Tumskiego Wzgórza"

Dwie nominacje z PW Filii w Płocku w Plebiscycie "Z Tumskiego Wzgórza"

Na najważniejsze wydarzenia roku 2020 do plebiscytu Tygodnika Płockiego "Z Tumskiego Wzgórza" zostały nominowane: "Budowa Centralnego Laboratorium Badawczego Instytutu Inżynierii Mechanicznej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku" w kategorii "Inicjatywy społeczne i gospodarcze” oraz 3 książki autorstwa dr inż. Piotra Gryszpanowicza - wykładowcy PW Filii w Płocku - w kategorii „Kultura”.

Nominowane zostały książki:

  • „Dzieje drogownictwa w Płocku”,
  • „Cmentarz Komunalny w Płocku”,
  • „Miejsca Pamięci Narodowej - Obrona Płocka 1920”.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu i poparcia naszych nominacji. Plebiscyt ma na celu wyłonienie najbardziej istotnych wydarzeń dla lokalnych społeczności w minionym roku. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie i odesłanie wypełnionego kuponu z Tygodnika lub przez wysłanie SMS na numer 73601 o treści:

  • ISG.3 – "Budowa Centralnego Laboratorium Badawczego Instytutu Inżynierii Mechanicznej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku", 
  • KUL.9 – książki autorstwa dr inż. Piotra Gryszpanowicza

Koszt SMS-a 3,69 zł brutto. Więcej informacji o plebiscycie: www.tp.com.pl

plebiscyt
plebiscyt2